Bezwaar tegen afwijzen handhaving Aardwarmte Vierpolders ongegrond

Een omwonende heeft een handhavingsverzoek gedaan, omdat de installatie van Aardwarmte Vierpolders teveel geluid zou maken. Dit verzoek is door SodM afgewezen op 30 augustus 2018. De omwonende heeft daartegen bezwaar aangetekend. SodM oordeelt nu dat dit bezwaar ongegrond is. 

In opdracht van SodM is gedurende lange tijd gemeten hoeveel geluid de installatie produceert. Ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar, werden de geldende geluidsnormen niet overschreden.