Vergunningen voor EBN: verkenningsonderzoek aardwarmte met ontplofbare stoffen

SodM heeft besloten EBN namens de minister van EZK een vergunning te verlenen om de bodem ten westen en oosten van de lijn Haarlem-Nijmegen te onderzoeken op mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Het onderzoek gebeurt met geluidsgolven, opgewekt met ontplofbare stoffen. Om met deze stoffen te mogen werken is een vergunning nodig. Er zijn ook wettelijke voorschriften aan verbonden. SodM verleent de vergunning onder bepaalde voorwaarden en ziet er op toe dat EBN de vergunning naleeft.

EBN krijgt twee vergunningen: een voor onderzoek ten westen van de lijn Haarlem-Nijmegen en een ten oosten van die lijn. De onderzoeken gebeuren op verschillende plaatsen, tussen nu en 31 december 2020. Telkens voordat een onderzoek op een bepaalde plaats start, zal EBN de omwonenden en SodM daarvan op de hoogte stellen.

Deze vergunningen zijn voor het gebruik van ontplofbare stoffen bij verkenningsonderzoek. Om het verkenningsonderzoek uit te voeren heeft EBN nog andere vergunningen nodig, bijvoorbeeld van gemeenten in het onderzoeksgebied. Deze vergunningen worden door de betreffende instanties verleend en niet door SodM.

De vergunningen zijn op 5 augustus verstuurd naar EBN. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzending bezwaar maken tegen dit besluit. In de vergunningen, hieronder bijgevoegd, leest u hoe dat moet.