Beoordeling halfjaarlijkse rapportage NAM over seismiciteit Groningen (mei tot november 2020)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de halfjaarlijkse rapportage van de NAM over de seismiciteit in Groningen beoordeeld. De rapportage betreft de periode mei tot november 2020. SodM is van mening dat de rapportage een volledig overzicht en een goede analyse geeft van de waargenomen bevingen. 

Bovengrens voorspelling

SodM heeft ook vastgesteld dat het aantal bevingen met een sterkte groter of gelijk aan 1,5 het afgelopen jaar hoger was dan verwacht. Met 15 bevingen wordt de bovengrens van de voorspellingen benaderd. Deze bovengrens ligt op 17 bevingen. In hoeverre dit het gevolg is van natuurlijke variabiliteit in de seismiciteit, de wijze waarop het veld wordt geopereerd of van processen die niet goed of niet volledig in het model zijn opgenomen, is niet te zeggen. Op dit moment is er nog geen reden om nader onderzoek te starten. SodM blijft de aardbevingen in Groningen nauwlettend volgen en analyseren.