Advies SodM over winningsplan aardwarmte in Vierpolders (Hydreco)

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning bij Vierpolders voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid van mens en milieu. Wel adviseert SodM extra voorwaarden in het instemmingsbesluit.

SodM heeft de risico’s van aardwarmtewinning in Vierpolders op 18 maart 2020 beoordeeld.

Procedure

Geothermieprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. Hierin staat dat operators volgens een geldige winningsvergunning moeten winnen. De winning in Vierpolders is reeds sinds 2016 aan de gang. De operator Hydreco heeft de gevolgen van het winnen van aardwarmte bij Vierpolders (Zuid-Holland) in kaart gebracht en deze beschreven in een winningsplan. Het ministerie van EZK heeft verschillende partijen, waaronder SodM als toezichthouder, gevraagd hierover te adviseren.

Beoordeling winningsplan en advies

SodM heeft het winningsplan beoordeeld op de onderwerpen: veiligheid (bodemtrilling, bodemdaling); en nadelige gevolgen voor het milieu (putintegriteit, reservoir integriteit en gebruik van hulpstoffen).

SodM heeft op 18 maart 2020 de minister van EZK geadviseerd in te stemmen met het winningsplan als aan een aantal extra voorwaarden is voldaan.

Extra voorwaarden

De extra voorwaarden betreffen putintegriteit en reservoirintegriteit.

- De putintegriteit is voldoende geborgd, wel moet het Well Integrity Management Plan op een aantal punten verbeterd worden.

- Om de reservoirintegriteit te borgen, adviseert SodM om de waardes voor injectiedruk, injectietemperatuur en debiet vast te leggen in het instemmingsbesluit.

- Wanneer Hydreco de injectietemperatuur wil verlagen naar minder dan 30 °C dient te worden onderbouwd dat dit veilig kan.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit Vierpolders op 13 januari 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.