Advies SodM over winningsplan aardwarmte in Andijk (ECW Geo Andijk B.V.)

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning bij Andijk voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid van mens en milieu. Wel adviseert SodM extra voorwaarden in het instemmingsbesluit.

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning bij Andijk voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid van mens en milieu. Wel adviseert SodM extra voorwaarden in het instemmingsbesluit. SodM heeft de risico’s van aardwarmtewinning in Andijk op 16 januari 2020 beoordeeld.

Procedure

Geothermieprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. Hierin staat dat operators volgens een geldige winningsvergunning moeten winnen. De winning in Andijk is reeds sinds 2018 aan de gang. De operator ECW Geo Andijk heeft de gevolgen van het winnen van aardwarmte bij Andijk (Noord-Holland) in kaart gebracht en deze beschreven in een winningsplan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verschillende partijen, waaronder SodM als toezichthouder, gevraagd hierover te adviseren.

Beoordeling winningsplan en advies

SodM heeft het winningsplan beoordeeld op de onderwerpen: veiligheid (bodemtrilling, bodemdaling), en nadelige gevolgen voor het milieu (putintegriteit, reservoir integriteit en gebruik van hulpstoffen).

SodM heeft op 16 januari 2020 de minister van EZK geadviseerd in te stemmen met het winningsplan als aan een aantal extra voorwaarden is voldaan.

Extra voorwaarden

De extra voorwaarden betreffen bodemtrilling, putintegriteit en reservoirintegriteit.

  • Om de kansen op bodemtrilling beter in kaart te brengen, heeft SodM geadviseerd om ECW Geo Andijk een seismiciteit risicoanalyse te laten uitvoeren.
  • De putintegriteit is voldoende geborgd, wel moet er een Well Integrity Management Plan (WIMS) opgesteld worden.
  • Om de reservoirintegriteit te borgen, adviseert SodM om de waardes voor injectiedruk, injectietemperatuur en debiet vast te leggen in het instemmingsbesluit.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit Andijk op 16 januari 2020 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.