Afwijzing handhavingsverzoek sidetrack boring Nijega (Vermilion)

SodM wijst een verzoek tot handhaving in verband met een sidetrack boring door Vermilion bij gasput Nijega (Friesland) af, omdat er geen sprake is van een overtreding.  

Vermilion voldoet aan de Mijnbouwwet en -regelgeving bij het produceren en uitvoeren van werkzaamheden aan de put. Bovendien is sprake van een geldend winningsplan voor de winning uit de gasvelden Middelburen en Opeinde-Zuid.