Advies SodM over pre-drill winningsplan aardwarmte Naaldwijk II (Trias Westland)

SodM heeft het winningsplan beoordeeld. Trias Westland (TWL) moet bij Naaldwijk II letten op de putintegriteit, en op gevolgen van toekomstige uitkoeling op stabiliteit van breuken.

TWL heeft een winningsplan ingediend voor Naaldwijk II. Hierin staat hoe TWL hier aardwarmte gaat winnen, en wat de gevolgen daarvan zijn.

Putten moeten integer blijven

TWL heeft een Well Integrity Management System opgezet, dat de putten in de gaten houdt. Ook gebruikt TWL een nieuw putontwerp, waarmee corrosie voorkomen wordt, en waarmee de putten gemonitord kunnen worden. SodM vindt dit adequaat om de integriteit van de putten te borgen. Wel moet er na een jaar gekeken worden hoe de putten met het nieuwe ontwerp zich houden.

Uitkoeling van de ondergrond

TWL heeft het seismisch risico als laag ingeschat. Toch kan verdere uitkoeling van de ondergrond in de toekomst van invloed zijn op de stabiliteit van breuken.
Dit pre-drill winningsplan kijkt naar de uitkoeling in de komende 3 jaar, SodM ziet in deze periode geen gevolgen van uitkoeling.

Wel vraagt SodM aan TWL nogmaals het seismisch risico te berekenen, wanneer de leidraad voor het bepalen van de seismische risico’s wordt aangepast voor temperatuurseffecten.

Omgeving informeren

Het seismisch risico als gevolg van de aardwarmtewinning van TWL is laag. Wel heeft SodM gevraagd aan TWL om een seismiciteit respons protocol op te stellen, waarin duidelijk wordt hoe en wanneer de omgeving geïnformeerd wordt in het geval er bodemtrilling wordt gemeten.

Reservoir moet integer blijven

SodM concludeert dat de reservoir integriteit voldoende geborgd kan worden, als TWL binnen de limiet op de injectietemperatuur en de injectiedruk blijft met de winning. Het uitgangspunt is dat er geen scheurvorming in de afsluitende laag zal optreden.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het definitieve instemmingsbesluit voor het pre-drill winningsplan Naaldwijk II op 20 mei 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.