Advies SodM pre-drill winningsplan aardwarmte Luttelgeest II (Aardwarmte Combinatie Luttelgeest)

SodM heeft het winningsplan beoordeeld. Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL) moet bij Luttelgeest II letten op de putintegriteit, en op het integer houden van het reservoir en de afsluitende laag.

ACL heeft een pre-drill winningsplan ingediend voor Luttelgeest II. Hierin staat hoe ACL hier aardwarmte gaat winnen, en wat de gevolgen daarvan zijn.

Putten moeten integer blijven

ACL heeft een Well Integrity Management System opgezet, dat de putten in de gaten houdt. Ook gebruikt ACL een nieuw putontwerp voor de putten. De tussenruimte tussen binnen- en buitenbuis kan met de werkwijze van ACL niet gemonitord worden. Daarom is het belangrijk dat ACL andere methoden gebruikt om de integriteit van de putten in de gaten te houden.

Reservoir moet integer blijven

SodM concludeert dat de reservoir integriteit voldoende geborgd kan worden, als er een limiet op de injectietemperatuur, injectiedruk en het debiet wordt gesteld. Het uitgangspunt is dat er geen scheurvorming in de afsluitende laag zal optreden.

Bevingen

ACL heeft een risico analyse uitgevoerd voor het optreden van bevingen. Hierin waren de nieuwe putten nog niet meegenomen. Ondertussen zijn de putten in 2020 geboord, en zal ACL een nieuwe risico analyse moeten inleveren voordat er met de winning gestart kan worden.

Ook vraagt SodM aan ACL nogmaals het seismisch risico te berekenen, wanneer de leidraad voor het bepalen van de seismische risico’s wordt aangepast voor temperatuurseffecten.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het concept instemmingsbesluit voor het pre-drill winningsplan Luttelgeest II op 13 mei 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.