Advies SodM over winningsplan aardwarmte Californië V (CLG)

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning bij Californië V niet voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid van mens en milieu.

Advies SodM over winningsplan aardwarmte in Californië V (CLG)

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning bij Californië V niet voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid van mens en milieu. SodM heeft de risico’s van aardwarmtewinning in het tuinbouwgebied Californië, gemeente Horst aan de Maas op 29 april 2020 beoordeeld.

Procedure

Geothermieprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. Hierin staat dat operators volgens een geldig winningsplan moeten winnen. De uitvoerder CLG heeft de gevolgen van het winnen van aardwarmte bij Californië in kaart gebracht en deze beschreven in een winningsplan. Het ministerie van EZK heeft verschillende partijen, waaronder SodM als toezichthouder, gevraagd hierover te adviseren.

Beoordeling winningsplan en advies

SodM heeft het winningsplan beoordeeld op de onderwerpen: veiligheid (bodemtrilling, bodemdaling); en nadelige gevolgen voor het milieu (putintegriteit, reservoir integriteit en gebruik van hulpstoffen). SodM heeft op 29 april 2020 de minister van EZK geadviseerd niet in te stemmen op het winningsplan conform de weigeringsgronden beschreven in Artikel 36 van de Mijnbouwwet.

Overwegingen

  • SodM is van mening dat CLG de gevaren als gevolg van seismiciteit onderschat. De studie is grotendeels gebaseerd op aannames, waaronder een versimpelde geologische structuur. De overige gevolgen voor de veiligheid van de omgeving zijn beperkt. Deze zijn goed beschreven.
  • Het is essentieel dat CLG een degelijk WIMS geïmplementeerd heeft tijdens de winningsfase conform de ISO 16530-1 norm, mocht de minister alsnog besluiten in te stemmen.
  • Reservoirintegriteit is bij het aardwarmtesysteem sterk verbonden met de mogelijkheid van seismiciteit. Om te voorkomen dat formatiewater naar ondiepere lagen of het aardoppervlak lekt, is het van belang dat er sprake is van een gebalanceerd systeem. Door de drukcommunicatie tussen de twee putten is de vloeistofstroom naar de bovengrond naar verwachting gering.
  • SodM acht de risico’s voor het milieu als gevolg van het gebruik van anti-corrosiemiddelen beperkt.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het instemmingsbesluit Californië V op 23 december 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.