Advies SodM over winningsplan aardwarmte in Lansingerland II (Wayland)

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning bij Lansingerland II voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid van mens en milieu. Wel adviseert SodM extra voorwaarden in het instemmingsbesluit. SodM heeft de risico’s van aardwarmtewinning bij Lansingerland II op 5 januari 2021, en aanvullend op 18 februari 2021, beoordeeld.

Procedure

Geothermieprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. Hierin staat dat operators volgens een geldig winningsplan moeten winnen. De winning in Lansingerland II is gepland te starten in 2022 . De uitvoerder Wayland heeft de gevolgen van het winnen van aardwarmte bij Lansingerland II (Zuid-Holland) in kaart gebracht en deze beschreven in een winningsplan. Het ministerie van EZK heeft verschillende partijen, waaronder SodM als toezichthouder, gevraagd hierover te adviseren.

Beoordeling winningsplan en advies

SodM heeft het winningsplan beoordeeld op de onderwerpen: veiligheid (bodemtrilling, bodemdaling); en nadelige gevolgen voor het milieu (putintegriteit, reservoir integriteit en gebruik van hulpstoffen). SodM heeft op 5 januari 2021, en aanvullend op 18 februari 2021, de minister van EZK geadviseerd om een aantal voorwaarden te verbinden aan een eventuele instemming met het winningsplan.

Extra voorwaarden

De extra voorwaarden betreffen bodemtrilling, bodemdaling/stijging, putintegriteit en reservoirintegriteit.

  • Om de kansen op bodemtrilling te verifieren, heeft SodM aan Wayland gevraagd om een interferentietest uit te voeren.
  • Om te bevestigen dat er geen bodemdaling verwacht wordt, heeft SodM aan Wayland gevraagd om met een onderzoek aan te tonen dat het systeem gebalanceerd is en blijft.
  • De putintegriteit is voldoende geborgd, wel moet er een degelijk Well Integrity Management Systeem aanwezig zijn.
  • Om de reservoirintegriteit te borgen, adviseert SodM om de waardes voor injectiedruk, injectietemperatuur en debiet vast te leggen in het instemmingsbesluit.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het instemmingsbesluit Lansingerland II op 22 december 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.