Advies SodM over winningsplan aardwarmte Oostvoorne (Hydreco)

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning bij Oostvoorne voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid van mens en milieu. Wel adviseert SodM extra voorwaarden in het instemmingsbesluit.

Advies SodM over winningsplan aardwarmte in Oostvoorne (Hydreco)

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning bij Oostvoorne voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid van mens en milieu. Wel adviseert SodM extra voorwaarden in het instemmingsbesluit. SodM heeft de risico’s van aardwarmtewinning in Oostvoorne op 5 januari 2021 beoordeeld.

Procedure

Geothermieprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. Hierin staat dat operators volgens een geldig winningsplan moeten winnen. De uitvoerder Hydreco heeft de gevolgen van het winnen van aardwarmte bij Oostvoorne in kaart gebracht en deze beschreven in een winningsplan. Het ministerie van EZK heeft verschillende partijen, waaronder SodM als toezichthouder, gevraagd hierover te adviseren.

Beoordeling winningsplan en advies

SodM heeft het winningsplan beoordeeld op de onderwerpen: veiligheid (bodemtrilling, bodemdaling); en nadelige gevolgen voor het milieu (putintegriteit, reservoir integriteit en gebruik van hulpstoffen). SodM heeft op 5 januari 2021 de minister van EZK geadviseerd om een aantal voorwaarden te verbinden aan een eventuele instemming met het winningsplan.

Extra voorwaarden

De extra voorwaarden betreffen bodemtrilling, putintegriteit en reservoirintegriteit.

  • De putintegriteit is voldoende geborgd, wel moet er een Well Integrity Management System (WIMS) opgesteld worden.
  • Hydreco dient een seismiciteit respons protocol op te zetten.
  • Om de reservoirintegriteit te borgen, adviseert SodM om de waardes voor injectiedruk, injectietemperatuur en debiet vast te leggen in het instemmingsbesluit.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het instemmingsbesluit Oostvoorne op 23 december 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.