Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets wijziging ministriële regeling Gaskwaliteit

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 26 mei 2023 geadviseerd over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid (UHT) van de voorgenomen wijziging van de ministeriële regeling Gaskwaliteit.

Staatscourant 2023, 19710 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

SodM heeft aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:

SodM heeft aangegeven dat de voorgestelde norm van argon niet uitvoerbaar en handhaafbaar is, omdat uit het uitgevoerde onderzoek onvoldoende blijkt waarom een percentage van 7,5 mol% veilig wordt bevonden voor alle aangesloten gasverbruik toestellen. 

SodM heeft aandacht gevraagd voor het feit dat de energietransitie met zich meebrengt dat het aanbod van gas in toenemende mate van diverse kwaliteit is en stoffen kan bevatten die nog niet zijn gereguleerd. SodM adviseert na te gaan hoe wijzigingen in de samenstelling van het gas systematisch en in een voorspelbaar ritme in wetgeving kunnen worden verwerkt.

Hiervoor is vervolgonderzoek nodig waar SodM bij betrokken wordt. Tot die tijd kan argon als ‘ongebruikelijke component’ kan voorkomen in gas. Er is geen aanleiding  om te vermoeden dat argon zich in hogere variant dan als ‘ongebruikelijke component’ in het gas bevindt.

Consultatie wetgeving

De voorgestelde wijziging stond van 17 april 2023 tot 15 mei 2023 open voor consultatie. EZK heeft in de toelichting van de definitieve regeling Gaskwaliteit zijn reactie op het advies van SodM, en op de tijdens de consultatie gemaakte opmerkingen, gegeven.