SodM verbetert naleving Wet Politiegegevens

SodM heeft de Autoriteit Persoonsgegevens per brief op de hoogte gebracht van verbeteringen van processen en systemen om te voldoen aan de vereisten van de Wet politiegegevens. Het structuren en documenteren van autorisatieprocessen en het regelmatig controleren van de juistheid, volledigheid, en noodzakelijkheid van verwerkte politiegegevens kan nog beter. 

SodM gaat de komende maanden aan de slag om de tekortkomingen aan te pakken. Er zijn allerlei acties uitgezet om processen en procedures te verbeteren. De inzet is om de Wet politiegegevens volledig na te leven, omdat het beschermen van persoons- en politiegegevens belangrijk wordt gevonden. 

Ter achtergrond 

In 2022 heeft SodM een externe audit laten uitvoeren naar het verwerken van persoonsgegevens door onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in het kader van de Wet Politiegegevens. Bij deze audit zijn tekortkomingen geconstateerd waar SodM mee aan de slag is gegaan. Op 23 december 2022 deelde SodM het externe auditrapport met de Autoriteit Persoonsgegevens. Op 15 april 2024 heeft SodM het hercontrolerapport van de audit gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens.