Meldformulier ZZS-emissie

Het voorbeeldformulier om het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te rapporteren aan SodM is niet meer beschikbaar. Voor het opstellen van een goed en volledig Verwijderings- en reductieplan verwijzen wij u naar de website van Infomil. Zie hiervoor stappenplan om een Verwijderings- en reductieporgramma.