SodM Jaarplan 2020

In dit jaarplan beschrijft SodM hoe ze in 2020 weer de best mogelijke bijdrage levert aan de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de winning van energie en delfstoffen.

De risico’s die zich voordoen in de verschillende sectoren bepalen de focus voor de aciviteiten van SodM in 2020. SodM zet een belangrijk deel van haar toezichtcapaciteit in op de grootste risico’s.
Die inschatting van de risico’s kan door de grote onzekerheden van de ondergrond niet altijd exact zijn, maar SodM schat de onzekere kansen en de mogelijk nadelige effecten voor mens en milieu van activiteiten in en weegt ze af.