SodM - Jaarplan 2021

In dit jaarplan beschrijft SodM hoe ze in 2021 weer de best mogelijke bijdrage levert aan de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de winning van energie en delfstoffen.

SodM heeft de wettelijke taak om het publieke belang van veiligheid voor mens en milieu te waarborgen. Dit jaarplan toont de keuzes die SodM gemaakt heeft op basis van de waarnemingen van de relevante ontwikkelingen, risico’s en kansen voor de veiligheid van mens en milieu. Bij het uitvoeren van het toezicht wil SodM ook in 2021 zich blijven ontwikkelen om in goed contact te staan met de samenleving.