SodM jaarplan 2022

Jaarplan 2022: inzet SodM bij bescherming mens & milieu bij energiewinning.

SodM heeft de wettelijke taak om het publieke belang van veiligheid voor mens en milieu te waarborgen. Dit jaarplan toont de keuzes die SodM voor 2022 gemaakt heeft op basis van de waarnemingen van de relevante ontwikkelingen, risico’s en kansen voor de veiligheid van mens en milieu. Bij het uitvoeren van het toezicht wil SodM ook dit jaar zich blijven ontwikkelen om in goed contact te staan met de samenleving.