Jaarplan 2019: Veiligheid essentieel voor slagen energietransitie

De veiligheid van waterstof, wind op zee, aardwarmte, CO2-opslag, maar ook slimme gasmeters blijft een essentiële voorwaarde voor het slagen van de energietransitie. In het Jaarplan 2019 van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zegt Theodor Kockelkoren: “De energietransitie zorgt voor een ander gebruik van het gasnetwerk in Nederland. Er zal minder aardgas door de netwerken gaan stromen. De verwachting bestaat dat steeds meer huishoudens gaan in de toekomst hun huizen verwarmen met bijvoorbeeld aardwarmte. Of door het gebruik van (hybride) warmtepompen. Daar staat tegenover dat meer groen gas getransporteerd zal worden. En er zijn experimenten met waterstof. Allemaal nieuwe initiatieven die zich wél veilig moeten ontwikkelen."

Toegankelijke versie jaarplan SodM 2019

Op 5 maart 2020 verscheen het jaarplan 2019 van SodM als online  magazine. Deze webtoegankelijke pdf vervangt dit magazine, dat meerdere toegankelijkheidsproblemen kende. De tekst is zonder aanpassingen overgenomen uit het magazine. Per 1 januari 2021 is het magazine niet meer online.