Jaarverslag SodM 2018

2018 was een kanteljaar. De energietransitie en vooral de discussie over de dilemma’s komen merkbaar op stoom. Een nieuw kabinet met nieuwe ambities voor de energietransitie en de aardbeving van Zeerijp op 8 januari hebben het denken over de gaswinning in Groningen flink in beweging gebracht. SodM kijkt in haar jaarverslag 2018 terug op haar activiteiten en aangescherpte rol in een bijzonder jaar met veel ontwikkelingen.

Toegankelijke PDF

Op 16 mei 2019 verscheen het jaarverslag 2018 van SodM als online  magazine. Deze webtoegankelijke pdf vervangt dit magazine, dat meerdere toegankelijkheidsproblemen kende. De tekst is zonder aanpassingen overgenomen uit het magazine. Per 1 januari 2021 is het magazine niet meer online.