16. Bodemdalingsvariabiliteit uit InSAR data, Een studie naar haalbaarheid van het gebruik van ’secundair’ bodemdalingssignaal en haar relatie tot aardbevingen in Groningen, R.F.Hanssen, mei 2015.