Ensuring safe growth of the geothermal energy sector

SodM heeft een bijdrage geschreven in de speciale editie van het Netherlands Journal of Geoscience van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een bijdrage geschreven in de speciale editie van het Netherlands Journal of Geoscience (NJG); een internationaal peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG).

Het artikel: ‘Ensuring safe growth of the geothermal energy sector in the Netherlands by proactively addressing risks and hazards’ beschrijft hoe SodM als toezichthouder naar de sector geothermie kijkt. Dit draagt bij aan de kennis over toezicht op geothermie.

Het was de wens van NJG, gezien de ervaring van SodM op het gebied van geothermie en handhaving, om de visie van de toezichthouder te betrekken in de speciale uitgave.

Het KNGMG is een overkoepelende organisatie van aardwetenschappers en studenten aardwetenschappen in Nederland.

Het gehele artikel is hier te vinden.