Evaluatie Aanbevelingen Staat van de Sector Geothermie

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) evalueerde de Staat van de Sector Geothermie (2017) om te onderzoeken wat er met de aanbevelingen uit het rapport is gedaan en of geothermie intussen veiliger is geworden voor mens en milieu.

Voor de ‘Evaluatie Aanbevelingen Staat van de Sector Geothermie’ 2021 heeft SodM een documentstudie gedaan, zijn de inspectierapporten op geothermielocaties geanalyseerd en zijn ongeveer 15 externe en interne interviews gehouden. Tot slot zijn relevante ontwikkelingen in kaart gebracht. 

In de Staat van de Sector Geothermie 2017 stonden aanbevelingen aan het toenmalige ministerie van Economische Zaken en aan de geothermiesector.