Achtergrondinformatie: benodigde informatie voor advisering aardwarmtevergunningen SodM

Ter achtergrondinformatie van het document ‘Benodigde informatie voor advisering aardwarmtevergunningen SodM’ publiceert SodM ook de volgende documenten:

Advies rekentool en norm n.a.v. toezichtsignaal, SodM, d.d. 18 november 2022, kenmerk 22425299

Dit document bevat het gevraagde advies van SodM op de methodiek die op verzoek van EZK ontwikkeld is om invulling te geven aan het toezichtsignaal "Integriteit afsluitende laag geothermie" van 26 november 2020. De methodiek werd toen ‘SRIMA’ genoemd en de rekentool die hiervoor was ontwikkeld is in een later stadium anders ingericht en uitgebreid. De methodiek is veranderd van naam en heet nu de ‘TAS procedure’; de rekentool heet nu ‘SRIMA’ en berekent de uitkomsten van zowel de TAS procedure als de SDRA methodiek.

Ongevraagd advies SDRA en SRIMA methodieken en tool, SodM, d.d. 12 juni 2023, kenmerk 27399885

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de methodieken en de rekentool voor zowel het seismisch risico als de integriteit van de afsluitende laag bij geothermie en de aanstaande wetswijziging per 1 juli 2023, adviseerde SodM EZK op eigen initiatief over de ingebruikname van de methodieken.

SDRA en SRIMA methodiek en tool, EZK, d.d. onbekend (ontvangen door SodM op 21 augustus 2023), kenmerk onbekend (kenmerk SodM: 27399885)

Dit document bevat de reactie van EZK op het SodM advies van 12 juni 2023. Let op: Er staat een typfout in de datum die genoemd wordt in de eerste zin van de brief. 12 juni 2013 moet daarin 12 juni 2023 zijn.