Benodigde informatie voor advisering aardwarmtevergunningen SodM

Op 8 april 2024 meldt SodM in een notitie aan het ministerie van EZK dat zij de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de methodieken en de rekentool - voor het bepalen van het seismische risico en de integriteit van de afsluitende lagen - niet kan beoordelen omdat de validiteit en bruikbaarheid van de methodieken nog niet onafhankelijk is vastgesteld. Ook heeft SodM zorgen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de norm die gesteld is voor de mate van scheurvorming in de afsluitende laag.

In de notitie licht SodM toe hoe zij in de advisering op vergunningaanvragen om zal gaan met de gepubliceerde methodieken, in ieder geval totdat de methodieken en rekentool zijn gevalideerd.