Ongevraagd advies SDRA en SRIMA rekenmethodiek

Op 1 juli 2023 is de Mijnbouwwet voor aardwarmtewinning gewijzigd. Hierin is onder andere een veiligheidsnorm en een schadenorm opgenomen voor risico’s op aardbevingen door aardwarmtewinning. Ook stelt de wet dat de integriteit van de afsluitende laag boven het watervoerende gesteente van een aardwarmtesysteem geborgd moet zijn.

Nieuwe methodieken

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn nieuwe methodieken en een bijbehorende rekenmethode ontwikkeld (SDRA Geothermie & Integriteit afdichtend pakket | NLOG).

Advies SodM op 12 juni 2023

Op 12 juni 2023 adviseert SodM de Minister en Staatssecretaris van EZK ongevraagd om - in het nieuwe vergunningverleningsproces per 1 juli 2023 - voorlopig de bestaande en niet de nieuwe methodieken te gebruiken voor het bepalen van het seismische risico en de integriteit van de afsluitende lagen.