Reactie EZK SDRA en SRIMA methodiek en tool

Op 1 juli 2023 is de Mijnbouwwet voor aardwarmtewinning gewijzigd. Hierin is onder andere een veiligheidsnorm en een schadenorm opgenomen voor risico’s op aardbevingen door aardwarmtewinning. Ook stelt de wet dat de integriteit van de afsluitende laag boven het watervoerende gesteente van een aardwarmtesysteem geborgd moet zijn.

Nieuwe methodieken

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn nieuwe methodieken en een bijbehorende rekenmethode ontwikkeld (SDRA Geothermie & Integriteit afdichtend pakket | NLOG).

Advies SodM op 18 november 2022

Op 18 november 2022 concludeert SodM in een advies aan de Minister en Staatssecretaris van EZK dat de voorgestelde norm en nieuw ontwikkelde rekentool onvoldoende kunnen bepalen of voorgenomen injectieplannen bij aardwarmtewinning veilig en verantwoord uitgevoerd kunnen worden.

SodM is van mening dat een norm gehanteerd dient te worden waarmee scheurvorming in de afsluitende lagen vermeden wordt en dat deze norm in de Mijnbouwregeling opgenomen wordt.

SodM adviseert EZK verder om een aantal aanbevelingen mee te nemen.