SRIMA advies

Op 1 juli 2023 is de Mijnbouwwet voor aardwarmtewinning gewijzigd. Hierin is onder andere een veiligheidsnorm en een schadenorm opgenomen voor risico’s op aardbevingen door aardwarmtewinning. Ook stelt de wet dat de integriteit van de afsluitende laag boven het watervoerende gesteente van een aardwarmtesysteem geborgd moet zijn.

Nieuwe methodieken

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn nieuwe methodieken en een bijbehorende rekenmethode ontwikkeld (SDRA Geothermie & Integriteit afdichtend pakket | NLOG).

Reactie EZK op 31 augustus 2023 over zorgen SodM

Op 31 augustus 2023 adresseert EZK een aantal zorgen van SodM vastgelegd in haar advies van 12 juni 2023. Daarin adviseert SodM om - in het nieuwe vergunningverleningsproces per 1 juli 2023 - voorlopig de bestaande en niet de nieuwe methodieken te gebruiken voor het bepalen van het seismische risico en de integriteit van de afsluitende lagen.

EKZ meldt daarin ook het voornemen om voor beide methodieken in augustus of uiterlijk september 2023 als handreiking te publiceren. En om de ondersteunende software conform het SodM-advies eerst nog extern te laten toetsen. maar al wel als beta-versie beschikbaar te stellen.