Jaarrapport 2017 over de offshore industrie

In 2016 voerde de EU een wet in waarin onder meer staat dat lidstaten jaarlijks een rapport moeten inleveren over hun offshore activiteiten. SodM levert als toezichthouder deze cijfers voor Nederland aan. Doel van de wet is om inzicht te krijgen ik hoe de Europese offshore sector zich ontwikkelt, vooral op het gebied van veiligheid. Hiermee wil de EU een ramp voorkomen zoals met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexicio in 2010.

In het rapport dat de lidstaten indienen staan verschillende cijfers, onder andere hoeveel:

  • offshore installaties waren er het jaar in gebruik,
  • mensen werkten er op de installaties,
  • inspecties zijn uitgevoerd en
  • incidenten er in het jaar plaatsvonden.

Met de rapporten krijgt de EU inzicht in hoe de offshore-industrie het over langere tijd doet. Maar ook voor SodM zijn de cijfers van belang. Het geeft inzicht in hoe de Nederlandse offshore sector als geheel presteert, ook ten opzichte van andere landen. Tot nu toe heeft SodM rapporten ingeleverd over 2016 en 2017. Dit is nog te weinig om iets te kunnen zeggen over lange termijn ontwikkelingen.