Toegankelijkheidsonderzoek website sodm.nl

Stichting Accessibility heeft de toegankelijkheid van de website sodm.nl getoetst aan de WCAG2 richtlijn. In dat onderzoek constateert de stichting enkele afwijkingen van de richtlijn. Deze afwijkingen en de te nemen maatregelen om die te repareren heeft SodM beschreven in de toegankelijkheidsverklaring.