Rapport van bevindingen geothermie incident Trias Westland

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de resultaten van het onderzoek naar een incident bij geothermiebedrijf Trias Westland opgenomen in het rapport van bevindingen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de resultaten van het onderzoek naar een incident bij geothermiebedrijf Trias Westland opgenomen in het rapport van bevindingen. De reactie van het bedrijf op het rapport van SodM is tevens hier te vinden.

Op 10 september 2021 heeft een incident plaatsgevonden bij het opstarten van de geothermie-installatie van Trias Westland in Naaldwijk. Bij het incident bij Trias Westland in Naaldwijk is bij het opstarten van de installatie na putwerkzaamheden gas onder hoge druk uit de ontgassingsinstallatie in de productieleiding terecht gekomen. Dit gas heeft vervolgens een hoeveelheid water met geweld door de leiding gedrukt waardoor deze bezweek. Het effect van het bezwijken van de leiding waren opeenvolgend rondvliegende brokstukken op het eigen terrein, uitstroom van het gas uit de ontgassingsinstallatie, het beschadigen van een voedingskabel en daarmee het ontstaan van een vonk die leidde tot een ontbranding van de gaswolk in de vorm van een hoge steekvlam.

Dit incident wordt door SodM ingeschaald als een incident met kans op ernstig of zelfs fataal letsel. Ondanks het hoge risicoprofiel van het incident zijn er geen personen gewond geraakt tijdens dit incident. Wel heeft het incident geleidt tot schade aan de installatie. Trias Westland heeft na het incident de benodigde technische en organisatorische maatregelen getroffen en de installatie gerepareerd. Na controle van deze maatregelen door SodM heeft Trias Westland de winning hervat in december 2021.