Visie op toezicht

Dit document beschrijft onze visie. De visie geeft onze overtuigingen weer over hoe wij ons werk willen vormgeven. De wijze waarop we onze visie beschrijven is nieuw, en vraagt om toelichting, discussie, aanscherping en bovenal toepassing in de praktijk. De visie is in 2019 in samenhang met de missie ontwikkeld.

De missie beantwoordt de vraag: Waar zijn wij van?

  • Hoe bakenen we het speelveld af waar wij ons op richten?
  • Welke waarden borgen we binnen dit speelveld?
  • Welke taken vervullen we daarbij?

De visie beantwoordt de vraag: Hoe geven we ons werk vorm?

  • Welke uitgangspunten zijn leidend bij de invulling van onze taken?
  • Met welke lastige afwegingen hebben we daarbij te maken?

De missie en de visie vormen een richtsnoer voor al ons werk. De missie en de visie helpen ons bij het maken van afwegingen en keuzes bij uiteenlopende werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het vormgeven van een toezichtarrangement, een onderzoekagenda, een inspectieplan, de vergunningverlening, een toezichtcasus of een advies. De missie en de visie bieden houvast, maar geen exact antwoord op vragen.