Richtlijn Seismisch Risico Beheersplan voor Geothermie

SodM heeft een richtlijn opgesteld voor het opstellen van een Seismisch Risico Beheersplan, dat voor de sector Geothermie onderdeel van de start- en vervolgvergunning moet zijn. Vanaf heden geldt versie 1.2.

Om geothermie te winnen, is er (onder andere) een start- en vervolgvergunning nodig. In deze start- en vervolgvergunning moeten de ondergrondse risico’s worden beschreven met daarbij de maatregelen om deze risico’s te beheersen. Voor het beheersen van het risico op seismiciteit (bevingen) is een Seismisch Risico Beheersplan (SRB) verplicht. SodM heeft een richtlijn opgesteld voor het maken van een SRB. Deze SRB-richtlijn is actueel totdat er een vervanging komt vanuit de wetgever. Het uitgangspunt bij de SRB-richtlijn is de Q-con leidraad voor seismische risico analyses. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de risicocategorieën en de kans op schade.

Actualisatie mei 2023

De volgende punten zijn toegevoegd/verder uitgewerkt:

  • Richtlijn voor het TLS bij een niet-verwaarloosbaar risico;
  • Richtlijn voor aanleg van een tijdelijk onderzoeksnetwerk.

Het SRB van een geothermie winning is een levend document en dient ten alle tijden door de uitvoerder actueel gehouden te worden volgens op dat moment geldende richtlijnen. Vragen kunnen worden gesteld via vergunningen@sodm.nl.