Seismisch Risico Beheersplan Richtlijn voor Geothermie

SodM heeft een richtlijn opgesteld voor het opstellen van een Seismisch Risico Beheersplan dat in de sector Geothermie onderdeel van het winningsplan moet zijn.

Bij het winningsplan voor geothermie projecten dient een Seismisch Risico Beheersplan (SRB) aanwezig te zijn. Omdat er nog geen richtlijn is gegeven voor het opstellen van een SRB en SodM deze wel moet beoordelen, heeft SodM een tijdelijke richtlijn opgesteld. De periode vóór het ingaan van de wijzigingen in de Mijnbouwwet zal SodM deze SRB-richtlijn volgen. Hiermee wordt een gelijke beoordeling van verschillende SRB’s geborgd. Daarnaast kunnen uitvoerders de richtlijn gebruiken bij het opstellen van het SRB.  

Het uitgangspunt bij de SRB-richtlijn is de huidige Mijnbouwwetgeving en de Q-con leidraad voor seismische risico analyses. Hierbij maakt SodM onderscheid tussen de lage risicocategorie en hoger op basis van de Q-con leidraad. SodM is gekomen tot een document met vereisten wat er minimaal aan bod moet komen in het SRB, en welke minimale eisen SodM stelt aan monitoring van seismiciteit, het traffic light system (TLS) en de communicatie in geval van een beving.

Het betreft een tijdelijke richtlijn. Bij onduidelijkheden kan men vragen stellen via vergunningen@sodm.nl.