Conversietool voor injectiedruk in geothermieputten

SodM stelt een rekentool beschikbaar voor de geothermiesector om injectieverschildruk op reservoirdiepte om te rekenen naar een meetbare injectiedruk aan het maaiveld.

Bij geothermie wordt afgekoeld formatiewater onder druk terug in het reservoir geïnjecteerd. De injectiedruk onderin de injectieput, dus op reservoirdiepte, wordt niet gemeten. Deze druk is bepalend voor het behouden van de integriteit van de afsluitende lagen. De druk bovenin de injectieput wordt wel gemeten.

Waarom de conversietool?

De druklimiet aan het maaiveld kan worden berekend vanuit de vastgestelde maximale verschildruk onderin de put. Tot voor kort werd deze berekening vaak vóór instemming gedaan en werd de druklimiet aan het maaiveld vastgelegd in het instemmingsbesluit. Maar omdat de input voor deze berekening in de loop van de tijd verandert, bijvoorbeeld door variaties tussen zomer en winter, is het verstandig om alleen de verschildruk op reservoirniveau vast te leggen en voor uniformiteit en handhaafbaarheid een omrekentool te hebben. Met deze conversietool voor injectiedruk in geothermieputten kan op ieder moment worden vastgesteld wat de geldende druklimiet aan het maaiveld is.

Handhaven van de maximale druklimiet

Geothermie uitvoerders dienen ieder jaar bij de jaarrapportage via de conversietool aan te tonen dat de operationele injectiedruk de limiet in injectieverschildruk op reservoirdiepte niet heeft overschreden. Op deze manier kunnen uitvoerders aantonen dat de toegepaste injectiedruk binnen de toegestane grenzen van het winningsplan blijft. Als er reden toe is kan SodM ook op andere momenten dan bij de jaarlijkse rapportage vragen om aan te tonen dat de druk binnen de begrenzing blijft.

Gebruik van de conversietool

TNO-AGE heeft in opdracht van SodM deze rekentool ontwikkeld. De tool dient als richtlijn en zal worden opgenomen in het toezichtarrangement Geothermie (TAG). De tool dient alleen om de drukconversie uit te voeren, niet om de maximaal toelaatbare druk te bepalen. SodM moedigt het gebruik van deze tool ten zeerste aan, omdat het een eenvoudige, eenduidige en goed onderbouwde methode is, die discussies en fouten helpt voorkomen.

Bij hernieuwde inzichten krijgt de tool een update. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via vergunningen@sodm.nl.