Meer informatie over ondergrondse opslag Zuidwending (Veendam)

De aardgasbuffer Zuidwending bevindt zich in Veendam. Hier wordt aardgas opgeslagen in ondergrondse zoutlagen. Nadat Nobian Salt B.V. de cavernes uitgeloogd heeft, waarbij het zout wordt gewonnen door oplosmijnbouw, worden de cavernes overgedragen aan EnergyStock B.V. (een 100% dochter van Gasunie). Zo heeft Energystock hier zes zoutcavernes, (A1, A2, A3, A4, A6, A7) en een bovengrondse installatie in gebruik. De zoutcavernes hebben een volume tussen de 0,6 en 1,0 miljoen kubieke meter (waarin 365 miljoen m3 gas opgeslagen kan worden). Het aardgas in de cavernes wordt voornamelijk gebruikt om het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas op te vangen. Daarnaast zijn er nog vier locaties voor toekomstige zoutcavernes ontwikkeling (A5 wordt op dit moment ontwikkeld tot een caverne, ZW-A8A die wordt gebruikt voor het testen voor toekomstige waterstofopslag. A9 en A10-locaties zijn voor toekomstige caverne ontwikkeling).

De Brzo inspectie-rapporten vindt u hier op de website van BRZO+.

Aardbevingen in Zuidwending

Het KNMI heeft in januari 2019 een lichte aardbeving waargenomen. Volgens de data van het KNMI lag het epicentrum van de trilling met een magnitude van 1.0 in of nabij de steenzoutformatie bij de gasopslagcavernes van EnergyStock nabij Veendam. De diepte werd vastgesteld op 1.000 m. Gedurende 2020 hebben Nobian en Energystock een micro-seismisch netwerk in bedrijf genomen waardoor zowel de productiecavernes van Nobian in Heiligerlee en Zuidwending als de opslagcavernes van EnergyStock continu en veel nauwkeuriger gemonitord worden. Het epicentrum en de diepte kunnen beter worden vastgesteld en er kunnen magnitudes tot -1,5 worden gemeten. Bovendien heeft het KNMI toegang tot de ruwe meetdata. Microtrillingen op deze schaal zijn normaal gesproken enkel waarneembaar met deze specialistische meetapparatuur.