Meer informatie over ondergrondse opslag Zuidwending (Veendam)

De aardgasbuffer (AGB) Zuidwending bevindt zich in de Gemeente Veendam in de provincie Groningen. Hierin wordt aardgas opgeslagen in ondergrondse zoutlagen. EnergyStock B.V. (een 100% dochter van Gasunie) heeft hier vijf zoutcavernes en een bovengrondse installatie in gebruik. De zoutcavernes hebben een volume tussen de 0,6 en 1,0 miljoen kubieke meter. Het aardgas in de cavernes wordt voornamelijk gebruikt om het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas op te vangen. Bij het realiseren van de cavernes werkt EnergyStock B.V. nauw samen met Nouryon (voorheen AkzoNobel).

Het opslagplan (2019) voor Zuidwending ligt op dit moment ter inzage.

De Brzo inspectie-rapporten vindt u hier op de website van BRZO+.

Aardbeving in Zuidwending; Het KNMI heeft een lichte aardbeving waargenomen in de nacht van dinsdag op woensdag 9 januari 2019, rond kwart voor vier in de ochtend. Volgens de huidige data van het KNMI lag het epicentrum van de trilling met een kracht van 1.0 op de schaal van Richter op 1.000 meter diepte in of nabij de steenzoutformatie bij de gasopslagcavernes van EnergyStock nabij Veendam. EnergyStock heeft eerste inspecties uitgevoerd, die geen bijzonderheden hebben opgeleverd. Ook op de systemen van EnergyStock zijn geen onregelmatigheden waargenomen. Een trilling op deze schaal is normaal gesproken enkel waarneembaar met specialistische meetapparatuur en heeft geen gevolgen voor de integriteit van de aanwezige cavernes. In overleg met de SodM onderzoekt EnergyStock of de oorzaak van de trilling het gevolg kan zijn van de activiteiten ter plekke of dat deze een natuurlijke oorzaak heeft.