Welke extra voorwaarden heeft SodM geadviseerd in de vergunningen voor Schoonebeek?

SodM heeft een twintigtal extra voorwaarden geadviseerd in haar adviezen aan EZK over de plannen voor waterinjectie in Schoonebeek. De voornaamste zijn:

  • Begrenzingen aan de druk waarmee het water mag worden geïnjecteerd en in het gasveld mag worden opgeslagen.
  • Het plaatsen van extra seismometers in het netwerk van KNMI om aardbevingen vanaf een magnitude 0,5 te kunnen monitoren;
  • Het opstellen van een specifiek seismisch risicobeheersplan voor het Schoonebeek-gasveld. SodM wil dat de NAM de bevingen vanaf 0,5 monitort om de trend in de gaten te houden, bij twee bevingen in een jaar tussen de 1,5-2,0 (of 1 beving tussen de 2,0-3,0) moet de NAM de beving(en) analyseren en maatregelen voorstellen aan SodM. Tot slot wil SodM dat de NAM het gasveld bij een beving van 3,0 of hoger voorgoed sluit.
  • Het monitoren van de gevolgen van de bodemdaling en afspraken maken met de omgeving hierover (waterschap, provincie en gemeente).