Besluit Wob-verzoek inspectierapporten gaswinning gemeente Smallingerland

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in november 2019 een verzoek gedaan om de laatste inspectie resultaten van mijnbouwwerken binnen de Gemeente Smallingerland in te zien. Het betreft de inspectierapporten van 15 locaties binnen de gemeente Smallingerland. Enkele inspectierapporten gaan over meerdere locaties, daarom betreft het uiteindelijk vijf inspectierapporten. In de inspectierapporten zijn gegevens over andere locaties weggelaten, deze informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek.