Wob-besluit inspectierapporten geothermie Westland

SodM publiceert op verzoek van de Westlandse Omroepstichting twaalf inspectierapporten van geothermiebedrijven in het Westland.

De Westlandse Omroepstichting heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur op 9 januari 2020 een verzoek gedaan om inspectierapporten te mogen inzien van geothermiebedrijven die zijn gevestigd in het Westland.

Het gaat om de twee recente inspectierapporten van elk van de zes geothermiebedrijven (in totaal twaalf rapporten). In de inspectierapporten zijn persoonsgegevens weggelakt om de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te eerbiedigen.