Besluit Woo-verzoek booractiviteiten Nedmag maart-september 2022 SodM

SodM publiceert op verzoek documenten en communicatie over de booractiviteiten van Nedmag van 1 maart tot medio september 2022.

Het betreft communicatie vanaf 1 maart 2022 tot en met medio september tussen SodM en Nedmag en SodM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de boring van zoutput VE-5 door Nedmag; communicatie over het niet-boren van zoutput VE-6; over de aanvraag van een omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2; en het wijzigen van het Instemmingsbesluit Winningsplan 2018 Nedmag.