Jaarverslag 2020

De energietransitie onderstreept de strategische waarde van de ondergrond. Als bron van energie, zoals bij geothermie, of als opslaglocatie voor groene energie in voormalige zoutcavernes en gasvelden. Nieuwe vormen van gebruik van de ondergrond geven nieuwe vragen over veiligheid en milieu. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) past bij het toezicht daarop de lessen toe uit andere sectoren zoals de gaswinning in Groningen. Met oog voor de veiligheidsbeleving van omwonenden en duidelijke communicatie over de risico’s en onzekerheden die inherent zijn aan het gebruik van de ondergrond. Dit staat allemaal in het jaarverslag 2020 van SodM.