SodM Jaarverslag 2019

Energiewinning gaat met risico's gepaard: tijdens de winning, maar ook na afloop van de winning. Staatstoezicht op de Mijnen heeft als publieke opdracht zich sterk te maken voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu. SodM merkt in 2019 dat haar rol in toenemende mate gewaardeerd wordt.