SodM in cijfers

Organisatie

Organisatie
Organisatie201920182017
Totaal aantal fte's94,7778,7673,81
Instroom23199
Uitstroom6118
Realisatie banenafspraken in fte's2,511,670,89
Ziekteverzuim in procenten3,533,0
Man-vrouwverhouding61-3968-3270-30
Gemiddelde leeftijd in jaren47,948,149,5
Brontabel als csv (276 bytes)

Financieel

Financieel
Financieel201920182017
Personeelsbudget11.231.00010.705.0008.588.000
Realisatie personeelsbudget10.698.0009.655.0008.233.000
Materieelbudget3.455.0003.569.0002.216.000
Realisatie materieelbudget4.455.0003.958.0001.551.000
Onderzoeksbudget4.200.0004.200.0002.200.000
Realisatie onderzoeksbudget2.475.0002.658.0002.097.000
Inhuurpercentage131315
Opleidingsbudget159.00092.00084.000
Brontabel als csv (416 bytes)

Veldinspecties

Veldinspecties
Veldinspecties201920182017
Gasnetten62422
Gaswinning Groningen7416
Geothermie333834
Olie- en gaswinning land6379108
Olie- en gaswinning zee612867
Ondergrondse opslag488
Voormalige steenkoolwinning000
Windenergie op zee500
Zoutwinning16722
Totaal SodM195188277
Brontabel als csv (304 bytes)

Onderzoek voorvallen en ongevallen

Onderzoek voorvallen en ongevallen
2019Onderzoeken voorvallenOnderzoeken ongevallen
Gasnetten2660
Gaswinning Groningen71
Geothermie81
Olie- en gaswinning land5011
Olie- en gaswinning zee13825
Ondergrondse opslag100
Voormalige steenkoolwinning00
Windenergie op zee10
Zoutwinning148
Totaal SodM49446
Brontabel als csv (296 bytes)

Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk interveniëren

Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk interveniëren
2019Bestuursrechtelijk interveniërenStrafrechtelijk interveniëren
Gasnetten00
Gaswinning Groningen00
Geothermie10
Olie- en gaswinning land13
Olie- en gaswinning zee00
Ondergrondse opslag00
Voormalige steenkoolwinning00
Windenergie op zee00
Zoutwinning10
Totaal SodM33
Brontabel als csv (303 bytes)

Afgegeven beschikkingen

Afgegeven beschikkingen
Afgegeven beschikkingen 2019AlgemeenOntheffingInstemming
Gasnetten000
Gaswinning Groningen000
Geothermie0316
Olie- en gaswinning land279
Olie- en gaswinning zee1171129
Ondergrondse opslag000
Voormalige steenkoolwinning000
Windenergie op zee000
Zoutwinning0410
Totaal SodM1195354
Brontabel als csv (323 bytes)

Adviseren vergunningverlening

Adviseren vergunningverlening
Adviseren vergunningverlening 2019Ondergrond: opsporingOndergrond: winningOndergrond: opslagOndergrond: opslagOverig
Gasnetten00000
Gaswinning Groningen100104
Geothermie25231203
Olie- en gaswinning land70114014
Olie- en gaswinning zee47724015
Ondergrondse opslag50020
Voormalige steenkoolwinning00000
Windenergie op zee00001
Zoutwinning330301
Totaal SodM1903154238
Brontabel als csv (431 bytes)

Juridische procedures

Juridische procedures
Juridische procedures 2019HandhavingsverzoekenBezwaar en beroep excl. RetributiesBezwaar en beroep incl. retributies
Gasnetten010
Gaswinning Groningen000
Geothermie020
Olie- en gaswinning land025
Olie- en gaswinning land en zee030
Olie- en gaswinning zee000
Ondergrondse opslag000
Voormalige steenkoolwinning000
Windenergie op zee000
Zoutwinning120
Totaal SodM1105
Brontabel als csv (413 bytes)

Informatie 2019

Informatie 2019
Informatie 2019InformatieavondenWob-verzoeken
Gasnetten21
Gaswinning Groningen60
Geothermie90
Olie- en gaswinning land810
Olie- en gaswinning land en zee03
Olie- en gaswinning zee41
Ondergrondse opslag40
Voormalige steenkoolwinning00
Windenergie op zee40
Zoutwinning36
Algemeen20
Totaal SodM4023
Brontabel als csv (335 bytes)

Vragen en klachten

Vragen en klachten
Vragen en klachten2019
Kamervragen6
Vragen decentrale overheden23
Burgervragen261
Klachten33
Vragen overig7
Brontabel als csv (120 bytes)