Veelgestelde vragen over de meldplicht Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat bedrijven per 1 januari 2023 met voorrang controleren op de rapportageplicht uit het Activiteitenbesluit artikel 2.4 voor ZZS.

Planning

Rapportage

Meldformulier