Is het mogelijk arbeidstijden (schema 2 weken op / 2 weken af) aan te passen?

Ja, dat is in bepaalde gevallen mogelijk. SodM staat toe om het gebruikelijke schema van 2 weken op en 2 weken af uit het Arbeidstijdenbesluit te wijzigen naar 3 weken op en 3 weken af. Met een verlengd schema wordt het risico op besmetting met het corona-virus beperkt. Dit geldt tot 1 mei 2022, tenzij omstandigheden rondom corona om andere maatregelen vragen.

De tijdelijke verruiming is wel aan voorwaarden gebonden.