Wat als het niet lukt om apparatuur tijdig te herkeuren?

Het is niet generiek in te schatten of het uitstellen van de herkeuring van apparatuur acceptabel is. Het is de verantwoordelijkheid van de mijnbouwonderneming om een risico-inschatting te maken of uitstel verantwoord is en of er maatregelen nodig zijn om deze risico’s te verkleinen. SodM toetst deze inschatting en maatregelen achteraf. SodM heeft op dit moment minimaal wekelijks contact met mijnbouwondernemingen en houdt, zeker als het gaat om de keuring van veiligheids- en milieukritische apparatuur, de inschatting en de genomen maatregelen nauwgezet in de gaten.