Heeft u in verband met het coronavirus klachten of signalen over de veiligheid van uw werkplek of uw arbeidstijden?

Meld uw signalen dan bij het Staatstoezicht op de Mijnen. Uw melding wordt onderzocht als het onderwerp te maken heeft met wet- en regelgeving op het gebied van gezond en veilig werken en er genoeg informatie is om onderzoek te doen. SodM behandelt geen individuele klachten, maar gebruikt uw melding om een goed totaalbeeld te krijgen van de problemen die er spelen rond corona op de werkplek.

U kunt ons tijdens kantooruren bellen op 070-3798400 of een e-mail sturen.