Wat gebeurt er als er alsnog een lockdown zou komen?

Dat is afhankelijk van wat een eventuele lockdown precies zou inhouden. Gaswinning behoort tot de vitale sectoren, dus is het is niet ondenkbaar dat daarvoor dan specifieke regels gaan gelden. De sector bereidt zich op verschillende scenario’s voor.