Is het nemen van overboord-watermonsters op een onbemande installatie een essentiële werkzaamheid?

In de corona-crisis acht SodM een helikoptervlucht naar een offshore installatie met als enig doel het nemen van een overboord-watermonster, niet gerechtvaardigd. Dit betekent wel dat mijnbouwondernemingen extra alert moeten zijn op signalen in het productieproces die kunnen duiden op een storing. In zo’n geval moet de mijnbouwbouwneming overwegen om de productie te stoppen om eventuele schade aan het maritieme milieu zo veel mogelijk te voorkomen. Als zich offshore een situatie voordoet waardoor een mijnbouwonderneming overweegt om de productie te stoppen, dan moet dat direct gemeld worden aan SodM.