Wat als medewerkers de verplichte trainingen niet kunnen volgen?

Om in de mijnbouwsector te mogen werken, moeten medewerkers regelmatig trainingen volgen. Nu de opleidingsinstituten minder aanbod hebben, kan het mogelijk zijn dat medewerkers niet tijdig, of op de gebruikelijke wijze, getraind kunnen worden. Zolang deze situatie duurt en er sprake is  van overmacht zal SodM niet handhaven op het verlopen van trainingen. Deze trainingen moeten zodra dat mogelijk is alsnog gevolgd worden. Een exacte termijn waarbinnen dat moet gebeuren, is niet te noemen.

Voor het beleid van branchevereniging over trainingen in de sector olie- en gaswinning, zie de website van www.nogepa.nl.