Nazorg kolenwinning

Vanaf de veertiende eeuw tot 1974 werd in Zuid-Limburg steenkool gedolven. Deze steenkolenwinning heeft na-ijlende gevolgen, zoals bodemstijging. Deels hebben deze gevolgen te maken met stijgend mijnwater, deels met de schachten en andere holtes die de kolenwinning in de ondergrond heeft achtergelaten

Waarom nazorg kolenwinning?

Bij steenkolenwinning werden in de ondergrond over vele hectaren en in verschillende lagen kolen weggehaald. Ook werd water opgepompt om ondergronds droog te kunnen werken. Dergelijke ingrepen in de diepe ondergrond kunnen lang nawerken. Na het sluiten van de mijnen in 1974 zijn er de laatste jaren aanwijzingen dat er mogelijk na-ijlende effecten optreden. Deze gevolgen zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht en de resultaten zijn in december 2016 gepubliceerd .

Welke effecten zijn onderzocht?

Het onderzoek is gebaseerd op een voorstudie uit 2007 van ingenieursbureau IHS en een inventarisatie en onderzoeksplan van SodM. Er is naar zeven effecten gekeken:

  • bodemstijging,
  • verzakkingen bij schachten,
  • verzakkingen boven ondiepe winningen,
  • vervuiling van grondwater,
  • stijging van grondwater,
  • vrijkomen van mijngas, en
  • lichte aardbevingen.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Uit het onderzoek komt naar voren dat e r op dit moment geen directe veiligheidsrisico’s zijn door voormalige steenkolenwinning in Limburg. Minister Kamp van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd dat oude schachten en het grondwater in de mijnstreek voortaan gemonitord gaan worden, om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Geen directe veiligheidsrisico’s door voormalige steenkolenwinning in Limburg

Wat is de rol van SodM bij nazorg kolenwinning?

De rol van SodM is onderwerp van nadere bespreking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.