Toelichting advies over zeespiegelscenario’s

SodM hecht aan zorgvuldige hantering van het ‘hand aan de kraan’ principe bij de winning van zout en aardgas van onder de Waddenzee. Deel van de vraag die daarbij periodiek gesteld moet worden is die naar de meest actuele stand van de zeespiegel, en de snelheid waarmee die stijgt. Deze stijging is, naast het dalen van de bodem, iets om rekening mee te houden bij het beoordelen van de effecten van mijnbouw op de Waddenzee.

Om goed beeld te krijgen van de nieuwste inzichten rond het stijgen van de zeespiegel, heeft SodM een aantal deskundigen op dit terrein uitgenodigd. Op basis van hun analyses heeft SodM de staatssecretaris van Mijnbouw ongevraagd geadviseerd om rekening te houden met versnelde stijging van het zeewater. De staatssecretaris heeft de twee adviezen van SodM hierover inmiddels doorgestuurd naar de tweede kamer, en heeft een eigen werkgroep aan het werk gezet. Die komt eind 2023 met een advies over de meest actuele inzichten.